Книжки по товарознавству

Оцінка рівня якості

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

З метою підвищення якості продукції необхідно його система­тично оцінювати, тобто порівнювати з базовими значеннями. На промислових підприємствах Львова розроблена комплексна систе­ма управління якістю продукції (КСУЯП), яка враховує всі позити­вні властивості попередніх систем: СБП - система бездефектної праці; НОРМ - наукова організація роботи з підвищенням моторе­сурсу; ЄСДУЯП - єдина система державного управління якістю продукції.
СБП охоплює всі служби підприємства і передбачає якісний по­казник - коефіцієнт якості праці.
В основу НОРМ покладений принцип систематичного контролю рівня моторесурсу двигунів за рахунок підвищення надійності де­талей і складових одиниць. Основним показником якості є підви­щення моторесурсу.
Відносна характеристика якості продукції, основна на порівнян­ні значень показників якості продукції, яка оцінюється з базовими значеннями, відповідних показників, називається рівнем якості продукції. Для оцінки якості продукції застосовують диференційо­ваний комплексний і змішаний методи.
Диференційований метод оцінки якості продукції передбачає роздільне співставлення одиничних показників якості виробу, який розглядається з аналогічними показниками.
Рівень якості можна визначити за формулами:


де Ріб - одиничний базовий показник; Pі - одиничний показник розглядуваного виробу.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.