Книжки по товарознавству

Контроль якості продукції

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Контроль якості продукції - це перевірка відповідності показ­ників якості встановленим вимогам, зафіксованим стандартами, технічними умовами. Найбільшу питому вагу з трудомісткості, вар­тості і складності становить контроль якості, який виконується службою технічного контролю. Головне завдання служби технічно­го контролю на промисловому підприємстві - запобігання випуску такої продукції, яка не задовольняє за різними ознаками.
За ступенем автоматизації вони розподіляються на ручні і меха­нізовані пристрої, напівавтомати й автомати. При застосуванні руч­них пристроїв контроль здійснюється вручну: деталь встановлюєть­ся на вимірювальну позицію, візуально визначається результат вимі­рювання за відрахунковим пристроєм, оцінюється якість деталі.
Механізовані пристрої використовують для одночасної або по­слідовної перевірки декількох розмірів складних деталей у серед­ньому і масовому виробництві. У таких багатомірних пристроях операції завантаження і зняття деталей виконуються вручну, а ре­зультати контролю оцінюються вимірювальним пристроєм автома­тично і видаються в наочній формі (наприклад, за допомогою світ­лофорного табло).

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.