Книжки по товарознавству

Економічна ефективність стандартизації

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Згідно з вимогами ГОСТ 20779-81 економічна ефективність ста­ндартизації визначається за таких умов:
- економічне обслуговування планів і програм;
- обґрунтування доцільності розробки і затвердження стандартів і технічних умов;
- визначення цін на продукцію;
- визначення розмірів заохочення працівників у галузі стандар­тизації.
Економічна ефективність стандартизації визначається комплек­сно, з урахуванням результатів впровадження всіх заходів по стан­дартизації на стадіях виробництва, виготовлення та експлуатації.
Економічний ефект стандартизації - це виражена в грошовій або натуральній формі економія праці в суспільному виробництві вна­слідок впровадження стандарту з урахуванням необхідних витрат. Економічний ефект виражається в натуральній формі (зниження трудомісткості, економія матеріалів, зменшення потреби в облад­нанні і площах, тощо), якщо затрати вимірюються у тих самих оди­ницях, що й економія. В інших випадках економічний ефект вира­жається в грошовій формі.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.