Книжки по товарознавству

Основні терміни і визначення

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Основні визначення допусків і посадок встановлено стандартом.
При виготовленні або відновленні деталей доводиться мати справу з розмірами. Розміром називається числове значення ліній­ної величини в обраних одиницях вимірювання. Потрібно знати поняття, що стосуються розміру.
Номінальним називається розмір, який визначається функціона­льним призначення деталі і є початком відліку відхилень. Номіна­льний розмір позначають на кресленнях деталей (Dn, dn).
З'єднанням називається будь-яке рухоме чи нерухоме сполучення двох деталей, з яких одна повністю або частково заходить в іншу. У з'єднанні розрізнюють охоплюючу і охоплену поверхні. Для цилінд­ричних з'єднань охоплююча поверхня - отвір, охоплена - вал.
Розмір отриманий безпосередньо вимірюванням з допустимою похибкою, називають дійсним розміром (Dе, de).
Номінальний розмір з'єднання - це спільний для з'єднувальних деталей розмір, який є початком відліку відхилень розмірів кожної деталі з'єднання (dnc). Розмір, який встановлюється безпосереднім вимірюванням з допущеною похибкою, називається дійсним розмі­ром (Dr, dr).

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.