Книжки по товарознавству

Види похибок і причини їх виникнення

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

В інженерній практиці часто виникає необхідність проаналізу­вати точність технологічного процесу. Цілі такого аналізу: визна­чити, чи відповідає точність обраного процесу заданій точності ви­робу; оцінити, чи може обладнання забезпечити задану точність; встановити технологічні допуски, тобто досяжну точність виготов­лення. Точність геометричних параметрів деталі залежить від точ­ності її обробки під час виготовлення чи ремонту.
Спостереження за виготовленням (відновленням) деталей на ве­рстаті з одним налаштуванням при незмінних основних умовах і повторні вимірювання однієї і тієї ж самої деталі одним і тим же вимірювальним приладом виявляють наявність розсіяння розмірів виготовлених (відновлених) деталей і результатів вимірювання, а тим самим і розсіяння похибок виготовлення (відновлення) і вимі­рювання.
Розсіяння похибок представляє собою розкидання значень ре­зультатів при повторенні у незмінних умовах процедури виготов­лення (відновлення) або вимірювання деталей.
Похибки обробки і вимірювання мають в основному одинаковий характер і підлягають одним і тим же закономірностям.
При вимірюванні необхідно враховувати вплив спрацювання вимірювальних поверхонь приладів, а при обробці - вплив спрацю­вання ріжучого інструменту.

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.