Книжки по товарознавству

Точність розміру і геометричної форми

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Точність розміру позначає конструктор, проставляючи на крес­ленні граничні відхилення. При виготовленні (відновленні) деталей їх розміри, позначені на кресленні, не відтворюються абсолютно точно, дещо змінюються. Це зумовлює відхилення розміщення по­верхонь та форми реальної поверхні від номінальної. Відхилення форми можна розглядати й оцінювати як стосовно до профілю по­верхні, так і на тій ділянці цієї поверхні, яка нормується.
Позначення допусків форми і розміщення поверхонь виконуєть­ся на основі ГОСТ 24642 - 87.
Відлік відхилень форми поверхні виконується від прилеглої по­верхні, яка має форму номінальної поверхні, дотикається до реаль­ної поверхні і розміщена поза матеріалом деталі так, щоб відхилен­ня А від цієї поверхні до найвідцаленішої точки реальної поверхні у межах нормованої дільниці L мало мінімальне значення. Параметр для кількісної оцінки відхилень форми за стандартом - відстань ߡ.
Розрізняють такі види прилеглих поверхонь і профілів: пряма, площина, коло, циліндр.
Прилегла пряма - це пряма, яка дотикається до реального про­філю і розміщена поза матеріалом деталі так, щоб відхилення від неї найвіддаленішої точки реального профілю в межах нормованої ділянки мало мінімальне значення (рис.8.6).

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.