Книжки по товарознавству

Відхилення і допуски розміщення поверхонь

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Відхиленням розміщення поверхонь називається відхилення ре­ального розміщення розглядуваного елемента від номінального. Неточності взаємного розміщення поверхонь - це результат не збі­гання технічних і конструктивних баз і неточності обробки. Базо­вою може бути поверхня, її твірна або точка.
Допуск розміщення - це границя, що обмежує допущене зна­чення відхилення розміщення поверхонь. Допуски розміщення бу­вають залежними і незалежними. Незалежним називають такий до­пуск розміщення, який є постійним для всіх однойменних деталей і не залежить від дійсних розмірів розглядуваних поверхонь. Напри­клад, допуск на міжосьову відстань коробки заміни передач не за­лежить від точності отворів у корпусі для підшипників кочення. За­лежним називається допуск розміщення, який є змінним для різних деталей, що виготовляються за даним кресленням, і який залежить від дійсних розмірів нормованого елемента. На кресленнях позна­чають його мінімальне значення. Залежні допуски розміщення по­значають умовним знаком М. Усі допуски, якщо відсутні особливі вказівки, вважаються незалежними.
Бувають такі відхилення розміщення.
Відхилення від співвідносності відносно осі базової поверхні - це відстань між віссю розглядуваної поверхні обертання і віссю ба­зової поверхні на довжині нормованої ділянки L (рис.8.10).

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.