Книжки по товарознавству

Хвилястість і шорсткість поверхонь

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Поверхні деталей не можна виконувати ідеально гладенькими, так як існує багато різних факторів, що визивають на поверхнях де­талей появу нерівностей. Одним з таких факторів є сам процес рі­зання, тобто ріжучі кромки інструмента і зерно абразивних матері­алів залишають на поверхні свої сліди. Нерівності з'являються та­кож від струсів, вібрацій ріжучого інструменту, від вириву части­нок металу при різанні, від тертя задньої частини ріжучого інстру­менту по поверхні, що обробляються.
Ці нерівності з'являються у вигляді гребенів (виступів) і впадин і називаються хвилястістю. Під хвилястістю поверхні розуміється сукупність нерівностей, що повто­рюються, у яких крок перевищує базову довжину l. При хвилястості відношення кроку хвилі Sw до висоти нерівностей Wz дорівнює:


Висотою хвилястості Wz називається середнє арифметичне з п'яти її значень (W1, W2,....W5) визначених по довжині ділянки ви­мірювань Lw, що дорівнює не менше п'яти дійсним найбільшим кроком Sz хвилястості (рис.8.18):


Межі числового значення Wz слід вибирати з ряду: 0,1; 0,2; 0,4; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50; 100; 200

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.