Книжки по товарознавству

Вибір параметрів шорсткості та її позначення на крес­леннях

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Вибір параметрів для оцінки шорсткостей, як і вимоги до шорс­ткості, повинні бути обґрунтовані і встановлюватися виходячи з функціонального призначення поверхонь деталей конкретних ви­робів та їх конструктивних особливостей. Для відповідальних дета­лей, що труться доцільно встановлювати параметри Ra (або Rz), Rmax tp, також напрямок нерівностей; для поверхонь циклічно на­вантажених відповідальних деталей - Rmax і Sm і т. д.
При виборі параметрів Ra або Rz слід мати на увазі, що Ra дає більш повну оці­нку шорсткості, так як для його визначення вимірюють і додають відстані великої кількості точок дійсного профілю до його серед­ньої лінії, тоді як при визначенні Rz вимірюють відстані між 5 вершинами і впадинами Нерівностей.
Стійкість до спрацювання, контактна шорсткість, міцність пресо­вих посадок будуть залежати від значень параметру tp, але треба вра­ховувати, що із збільшенням tp треба більш трудомісткі процеси об­робки: наприклад, при tp ~ 25 % застосовується чистове точіння, а при tp ~ 40 % - хонінгування. Опорна довжина профілю tp визначає вели­чину пластичної деформації поверхонь деталей при їх контакті.
Дія невідповідальних поверхонь значення шорсткості визнача­ється вимогами технічної естетики, корозійної стійкості і техноло­гією виготовлення.
Параметри шорсткості вимірюються на базовій довжині l, значен­ня якої вибирають за допустимими Ra,Rz і Rmax згідно таблиці 8.4.
Таблиця 8.4. Співвідношення значень параметрів і базової довжини (СТСЗВ 638 - 77)


Вимоги до шорсткості поверхні встановлюють без врахування дефектів поверхонь (подряпини, раковини, і т. д.). Якщо у цьому виникає необхідність, їх вказують окремо.

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.