Книжки по товарознавству

Вплив відхилень геометричних параметрів, хвилястості і шорсткості на експлуатаційні показники машин

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Відхилення форми і взаємного положення, шорсткість і хвиляс­тість поверхонь деталей значно впливають на експлуатаційні пока­зники роботи машин. Відхилення геометричних параметрів деталей призводять до посиленого спрацювання, знижують надійність і до­вговічність машин. Похибки взаємного положення поверхонь дета­лей також знижують якість роботи з'єднань. Встановлено, що спра­цювання циліндрів блоку автомобільних двигунів на стадії припрацювання прямопропорційне овальності. Із збільшенням овальності гільз циліндрів посилюється витікання газів у картер, що руйнує масляну плівку на поверхні гільз циліндрів і прискорює спрацю­вання. Наприклад, при висхідній овальності дзеркала циліндрів 0,04 мм її значення збільшується до 0,10... 0,12 мм після 400 год. роботи, а при овальності 0,025 мм - лише до 0,05... 0,06 мм. При початковій овальності двох двигунів 21 і 45 мм спрацювання після пробігу 22000 км становило 31 і 60 мкм.
Висока точність виготовлення деталей дає змогу виконувати складання з меншими початковими зазорами і підвищує надійність і довговічність роботи машин.

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.