Книжки по товарознавству

Основні положення єдиної системи допусків і посадок (ЄСДП)

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Системою допусків і посадок називається сукупність рядів до­пусків і посадок, закономірно побудованих на основі виробничого досвіду і оформлених у вигляді стандартів.
Єдина система допусків і посадок (ЄСДП) охоплює такі з'єднання в машинобудуванні: гладкі (циліндричні і плоскі), коніч­ні, різьбові, шліцеві, зубчасті передачі та ін.
ЄСДП створює передумови для забезпечення в міжнародному масштабі: взаємозамінності деталей, вузлів і машин; однакового оформлення технічної документації; єдиного парку контрольно- вимірювальних інструментів. Завдяки цьому досягається:
1. Підвищення надійності міжнародної спеціалізації при вироб­ництві машин і вузлів.
2. Підвищення ефективності проектно-конструкторських робіт по міжнародній стандартизації в галузі машинобудування.
3. Забезпечення широкого кооперування в Калузі технічного оснащення.
4. Скорочення строків підготовки та виробництва продукції за технічною документацією, одержаною з інших країн (наприклад за ліцензіями).
5. Підвищення конкурентоспроможності виробів вітчизняного машинобудування на світовому ринку за рахунок їх відповідності вимогам міжнародних стандартів.
6. Полегшення умов продажу за кордон ліцензій і технічної до­кументації на машини і прилади.
7. Зниження витрат на експлуатацію імпортного обладнання.
8. Підвищення ефективності науково-технічного обміну між країнами.
В нашій країні з 1.01.1980 р. діє єдина система допусків і поса­док (ЄСДП), яка побудована з урахуванням системи допусків і по­садок ІСО і оформлена у вигляді стандартів ГОСТ 25346-82 (СТ СЕВ 145-75) і ГОСТ 25347 (СТ СЕВ 144-75).
ЄСДП для гладких деталей і їх з'єднань уведено в дію в народ­ному господарстві нашої країни замість групи державних стандар­тів, які становлять національну систему допусків і посадок, умовмо названу системою ОСТ. З 1977 р. по 1980 р. промисловість СРСР переведено на єдину систему допусків і посадок, яка оформлена у вигляді стандартів ГОСТ 25346-82 і ГОСТ 25347-83.
ЄСДП включає три групи посадок залежно від розміщення полів допусків отвору і вала: посадки із зазором, посадки з натягом і пе­рехідні посадки (рис.9.1).
Посадки із зазором повинні мати мінімальний зазор між отво­ром і валом, який забезпечує рідинне тертя у процесі експлуатації з'єднання, а для прецизійних пар - також точне центрування і рів­номірне обертання валу. У посадках із зазором поле допуску створу розміщено над полем допуску вала.

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.