Книжки по товарознавству

Утворення посадок в ЕСДП

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Кожне з основних відхилень визначає положення поля допуску відносно нульової лінії. Значення другого граничного відхилення залежить від величини допуску розміру, тобто:


Основні відхилення стандартизуються, позначаються латинсь­кою літерою - малою для валів і великою для отворів. Позначення робляться в алфавітному порядку, починаючи від відхилень, які да­ють змогу одержати найбільші зазори у з'єднанні (відхилення а, А). Є додаткові основні відхилення, які знаходяться у проміжних поло­женнях між двома сусідніми відхиленнями; вони позначаються спо­лученням літер сусідніх відхилень. Наприклад, відхилення cd роз­міщується між відхиленнями С і D. Відхилення можуть знаходитися за відхиленням z і позначатися з однією із початкових літер алфавіту (послідовно а,в,с і т. д.). Наприклад; za, zb, zc і т. д.
Літерою l позначають верхнє відхилення вала, яке дорівнює ну­лю (основни і вал), а літерою Н- нижнє відхилення отвору, яке до­рівнює нулк (основний отвір).

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.