Книжки по товарознавству

Розрахунок і вибір посадок з гарантованим зазором

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

У процесі експлуатації машин відбувається знос деталей, вузлів, агрегатів, що справляє вирішальний вплив на довговічність і експлуатаційну надійність машин та обладнання. У загальному ви­гляді динаміку процесу збільшення зазору в часі можна зобразити у вигляді кривої (рис. 10.2).


У першому періоді - період припрацювання tпp - сполучення ніби пристосовується до умов навантаження. Зазор збільшується інтенсивно внаслідок згладжування шорсткостей.
У другому періоді - періоді морального спрацювання tн.спр. швидкість наростання спрацювання постійна або повільно нарос­тає. Цей період складає найбільшу частину часу роботи з'єднання. Досягнення Sгран. означає, що нормальна робота закінчилась і потрі­бно проводити відновлювальні роботи.
У третьому періоді - періоді аварійного спрацювання ta.спр - за­зор різко збільшується, що, як правило призводить до поломки де­талей або до аварії.
У процесі експлуатації потрібно домагатися того, щоб час дося­гнення граничного зазору (спрацювання), був як найбільшим, тобто щоб був вищим ресурс сполучення. Ресурс - сумарне напрацювання вибору до його граничного стану, тобто до появи Sгpaн.
Ресурс роботи припрацьованого з'єднання визначається за та­кою формулою:


де tga - інтенсивність наростання спрацювання в процесі екс­плуатації. Ця величина встановлюється дослідним шляхом і зале­жить від початкового зазору Sпoч, шорсткості поверхонь деталей, що працюють, умов їх експлуатації.

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.