Книжки по товарознавству

Розрахунок і вибір посадок з гарантованим натягом

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Посадки з натягом призначаються для утворення нерухомих нерознімних з'єднань. Відносна нерухомість деталей при таких поса­дках досягається за рахунок напруг, що виникають у матеріалі сполучених деталей внаслідок деформацій їх контактних поверхонь.
Іноді при передачі великих обертаючих моментів, щоб розван­тажити поверхні, які контактують, застосовують додаткові кріпи­льні деталі (шпонки, гвинти, штифти). При одному й тому самому натягу міцність з'єднання залежить від матеріалу, розмірів деталей, шорсткості сполучених поверхонь, способу з'єднання деталей, швидкості запресування тощо.
Розрізняють такі основні способи складання деталей в посадках з натягом: складання під пресом при нормальній температурі; скла­дання з попереднім розігрівом охоплюючої деталі або охолоджен­ням охопленої деталі до певної температури. У кожному конкрет­ному випадку вибір способу складання визначається конструктив­ними міркуваннями (форма, розміри та ін.).
Складання під пресом - найбільш відомий і найпростіший про­цес, що застосовується переважно при відносно невеликих натягах (до 0,001 dn). Недоліки способу: нерівномірність деформації дета­лей, можливість їх пошкодження, потреба у потужних пресах.
Складання способом термічних деформацій застосовується як при відносно великих, так і при невеликих натягах і дає вищу якість з'єднання за рахунок менших пошкоджень деталей.
Комбінований спосіб з'єднання - за рахунок нагрівання отвору й охолодження вала - застосовується тоді, коли самого нагрівання чи самого охолодження недостатньо.
Оскільки надійність посадки з натягом залежить від багатьох факторів (конструктивних, технологічних та ін ), то у важливих ви­падках обрану посадку слід перевіряти експериментально.
Посадка вважається придатною, якщо при найменшому натягу гарантується нерухомість з'єднання, а при найбільшому - міцність з'єднуваних деталей. За цих умов з'єднання передаватиме заданий крутний момент або осьову силу, а деталі, не руйнуючись, витри­муватимуть викликані натягом напруги.
Розглянемо загальний випадок розрахунку посадки з натягом, коли з'єднання складається з пустотілого вала і втулки ( рис. 10.6).


Визначаємо питомий тиск, потрібний для передавання наванта­ження залежно від виду навантаження:
- якщо навантаження передається через крутний момент Мкр то питомий тиск р визначається з виразу:


де dn - номінальний розмір вала, м; l - довжина сполучення, м; f- коефіцієнт тертя;
- якщо сполучення навантажено лише осьовою силою Рос, то:

Ви бачите тільки 49% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.