Книжки по товарознавству

Кутові розміри і допуски на них

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Кути (кутові розміри) визначають положення поверхонь дета­лей, наприклад циліндрів V - подібних двигунів, шківів і варіаторів клинопасових передач тощо. Кути бувають незалежні і залежні (но­рмальні). Незалежні кути не зв'язані розрахунковими співвідно­шеннями з іншими розмірами проектованих виробів. На них поши­рюються ГОСТ 8593-81 і ГОСТ 8908-81.
Нормальні кути з довжиною меншої сторони кута до 2500 мм стандарт розподіляє на три ряди. До першого ряду входять кути 0°, 5°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°. Другий і третій ряди відповідно містять 11 і 24 значення кутів. При виборі кутів слід надавати пере­вагу першому ряду перед другим, другому - перед третім.
ГОСТ 8908-81 передбачає такі позначення допусків (рис. 12.1):
AT - допуск кута (різниця між найбільшим і найменшим грани­чними кутами);
АТа _ допуск кута, виражений у кутових одиницях;
AT - закруглене значення допуску кута в градусах, хвилинах, секундах;
ATh - допуск кута, виражений відрізком на перпендикулярі до сторони кута, протилежного куту АТа на відстані і/від вершини цього кута;

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.