Книжки по товарознавству

Загальні принципи забезпечення взаємозамінності циліндричних різьб

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Система допусків і посадок, що забезпечує взаємозамінність ци­ліндричних різьб враховує особливості конструкції різьбових дета­лей і наявність взаємозв'язку похибок окремих параметрів різьби.
ГРАНИЧНІ КОНТУРИ РІЗЬБИ. На довжині згвинчування різь­бового з'єднання розміщено декілька витків різьби, які утворюють різьбовий контур. Номінальний контур (рис. 15.3) визначає найбі­льший граничний контур різьби болта і найменший - гайки. Від номінального контура в напрямку, перпендикулярному до вісі різь­би, відкладають поля допусків діаметрів різьби болта; в протилеж­ну сторону - поля допусків діаметрів різьби гайки.


При виготовленні різьбових деталей неминучі похибки профілю різьби та її розмірів та інші похибки, які викликають порушення згвинчування і погіршення якості з'єднань. Для забезпечення згвинчуваності і якості з'єднання дійсні значення діаметрів, кута і кро­ку різьби не повинні виходити за граничні контури на всій довжині згвинчування.
Відхилення кроку і кута профілю різьби і їх діаметральна ком­пенсація. Відхилення кроку різьби ߡР - це різниця між дійсним і номінальним значеннями кроку. Крок різьби є основним кінемати­чним параметром рухомого з'єднання. Відхилення кроку є наслід­ком кінематичної похибки верстата і неточності кроку його ходово­го гвинта, температурних і силових деформацій гвинта верстата і оброблюваних деталей; місцевого спрацювання різьби ходових гвинтів, похибок різьбоутворюючих інструментів, неоднорідності матеріалу заготовки та інших причин.

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.