Книжки по товарознавству

Поля допусків і посадки метричних різьб із зазором

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

У машинобудуванні застосовується в основному метрична різь­ба з діаметром 1...600 мм; її підрозділяють на різьбу з великим кро­ком (діаметр 1...68 мм) і дрібним кроком і (діаметр 1...600 мм).
Систему допусків і посадок для метричних різьб регламентує ГОСТ 16093-81 "Різьба метрична. Допуски. Посадки із зазором". Стандартом передбачено 5 основних відхилень d, е, f, g, h для зов­нішньої різьби і 4 основних відхилення Е, F, G, Н для внутрішньої різьби (рис. 15.6). Основні відхилення h і Н дорівнюють нулю.
Основні відхилення Е і F встановлено для різьб спеціального застосування. Відхилення відраховуються в напрямку, перпендику­лярному до осі різьби.


Як видно з рис. 15.6 сполучення основних відхилень h і Н утво­рює посадки, у яких Smin = 0. На практиці використовують переваж­но зовнішні різьби з основним відхиленням g, що дає змогу одержу­вати різьбові з'єднання з полегшенним згвинчуванням деталей.
Різьбові з'єднання із значними зазорами застосовуються тоді, коли потрібно досягти легкого згвинчування деталей, коли з'єднан­ня працює у високому температурному режимі, коли на різьбові де­талі нанесено антикорозійне покриття.
Встановлено такі ступені точності у порядку її спадання (ГОСТ 16093-81): для болтів за зовнішнім діаметром d - 4, 6, 8; за серед­нім діаметром d2 - 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9; для гайок за внутрішнім і серед­нім діаметрами D1 і D2 - 4, 5, 6, 7, 8.
На діаметри d і D допуски не встановлюються, тому що другі граничні відхилення обмежені різьбонарізним інструментом.
Най­поширенішим вважається 6-й ступінь точності.

Ви бачите тільки 41% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.