Книжки по товарознавству

Допуски і посадки деталей із пластмас

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Пластмасові деталі широко використовують в автомобільному і сільськогосподарському машинобудуванні. Пластмаси - ефектив­ний засіб технічного вдосконалення машин і підвищення їх еконо­мічності. Вартість виробів із деяких пластмас менша від вартості деталей такого самого типу із кольорових металів і сплавів. Крім того, при виготовленні пластмасових деталей здебільшого застосо­вуються прогресивні технологічні методи (пресування і пресування литтям), які забезпечують високу продуктивність.
У сільськогосподарському машинобудуванні пластмаси викори­стовують для виготовлення підшипникових втулок, маховиків, зу­бчастих коліс та інших деталей. Особливо ефективно використову­ють пластмаси в електротехнічній промисловості.
Але слід враховувати, що фізико-механічні властивості пласт­мас відрізняються від властивостей металів. Наприклад, більшість пластмас мають нижчий модуль пружності, вищий коефіцієнт лі­нійного розширення, меншу теплопровідність, більшу гігроскопіч­ність. Усе це впливає на характер рухомих з'єднань. Дещо стриму­ється широке застосування пластмас такою їх властивістю, як ста­ріння, тобто зміна властивостей у широких межах (0,1,.. 1% і біль­ше). Наприклад: поліуретан ПУ-1 має усадку 0,16...0,25%, капрон - 0,4...0,6%, поліетилен - понад 1%.
Стандарт на поля допусків для деталей із пластмас передбачає допуски і посадки для гладких циліндричних з'єднань з розмірами 1...500 мм, а також на плоскі з'єднання з паралельними площинами, вихідні умови полів допусків: температура +20 С, відносна воло­гість повітря 65%. Для деталей із пластмас призначаються такі поля допусків:
для отворів -Ау Ву С,Д; Е, F, Н, 19 К9 U, X, Z, Z4, ZB, ZC;
для валів - а, в, с, d, e,f, h,is, k, и, х, z, za, zb, zc.
Призначаються квалітети 8...17. Вибираючи посадки у з'єднаннях пластмасових деталей, доцільно призначати поля допусків:
для отворів - Н7, Н8, Н9, Н10, Н11, НІ2;
для валів - А 7, А5, h9, hlO, hll, hl2.
У з'єднаннях пластмасових деталей потрібно робити більші зазори або натяги, ніж у з'єднаннях металевих деталей.
Тому для пластмасо­вих деталей рекомендуються посадки, утворені полями допусків отворів із системи вала і полями допусків валів із системи отвору.
Розміри від 1 до 500 мм поділено на 13 інтервалів. Деякі інтер­вали мають додаткову градацію, що пояснюється вищою чутливіс­тю пластмас до температурних коливань (80...120 мм; 60...100 мм; 100... 120 мм іт. д.).
Для деталей із пластмас встановлено технологічний допуск. Це допуск, який визначається границями розсіяння розмірів деталей під час їх виготовлення з урахуванням економічно досяжної точно­сті для даного матеріалу і даного методу виготовлення.
Точність пластмасових деталей залежить від ряду факторів, на­самперед від методів їх виготовлення. Похибки точності пластма­сових деталей можна розділити на три групи:

Ви бачите тільки 41% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.