Книжки по товарознавству

Допуски вільних і операційних розмірів

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Несполучуванні невідповідальні розміри, які не впливають на експлуатаційні показники вузлів і агрегатів машин і не входять до розмірних ланцюгів, називають вільними розмірами, їх можна ви­готовляти за будь-яким із квалітетів.
Для вільних розмірів у кожному з квалітетів передбачаються по­ля допусків з одностороннім (в "тіло" матеріалу деталі) розміщенням відносно номінального розміру. Дня отворів поля допусків познача­ють Н для валів - h (наприклад, Н9, Н1З; h9, h13). Застосовується також симетричні розміщення полів допусків, які позначаються лі­терами is для валів і Is для отворів.
При обробці заготовки з неї послідовно знімають шари матеріалу до одержання готової деталі (виробу). Шар матеріалу, що його зні­мають під час даної операції, називається операційним припуском.
Економію матеріалу і рентабельність технологічних процесів, крім інших факторів, забезпечують оптимальні операційні припус­ки і допуски на них. При механічній обробці для кожного техноло­гічного переходу потрібно передбачати такий припуск, який ком­пенсує похибки попередньої обробки і наявність дефектного шару.

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.