Книжки по товарознавству

Основні терміни і визначення

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Розміри деталей у вузлах взаємозв'язані та взаємозалежні. Зміна розміру однієї деталі впливає на положення інших деталей, що вхо­дять у вузол або механізм. Взаємозв'язок і взаємозалежність розмі­рів деталей умовно називають розмірними зв'язками, які утворюють розмірні ланцюги. ГОСТ 16319-80 встановлює основні терміни, по­значення і визначення розмірних ланцюгів.
Розмірним ланцюгом називається сукупність розміщених по за­мкнутому контуру взаємозв'язаних розмірів, які безпосередньо впливають на точність і розміщення одного із розмірів контуру. Основні властивості розмірного ланцюга - його замкнутість, взаємозв'язаність і взаємозалежність між розмірами, додержання прин­ципу найкоротшого ланцюга і (суть цього принципу полягає в тому, що розмірний ланцюг має складатися з якомога меншого числа розмірів).

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.