Книжки по товарознавству

Класифікація методів і засобів вимірювань

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Метод вимірювання - це сукупність засобів і прийомів для ви­мірювання якої-небудь величини. Методи і засоби вимірювань оби­раються з урахуванням таких факторів: вимірювана величина - по­стійна чи змінна, випадкова чи невипадкова, рухома чи нерухома?
Існують такі методи вимірювання: безпосередня оцінка, порів­няння з мірою, протиставлення, диференційований, нульовий, за­міщення, збіг (ГОСТ 16263-70).
Метод безпосередньої оцінки - це визначення величини безпо­середньо за відліковим пристроєм вимірювального приладу прямої дії. Приклад - вимірювання зовнішнього розміру деталей мікроме­тром. Метод порівняння з мірою - це порівняння вимірюваної ве­личини з величиною, яка відтворює міру (рис. 19.1). Наприклад, щоб виміряти розмір Н деталі 1 мініметр 2 закріплюють у стоянку. Стрілку мініметра встановлюють на нуль по блоку кінцевих мір З, висота А якого дорівнює номінальній висоті Н вимірюваної деталі. Дійсний розмір дорівнює: Н =А ± ߡ Про точність розміру Н роб­лять висновок за відхиленням ±ߡ стрілки мініметра відносно ну­льового положення.

Ви бачите тільки 33% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.