Книжки по товарознавству

Похибки результату вимірювань

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Якщо дійсне значення величини позначити через Q похибку че­рез Δ, то результат вимірювання У дорівнюватиме:
У= Q + Δ
Похибка вимірювання виражається або в одиницях виміру (аб­солютна похибка), або у частках чи процентах від значення вимі­рюваної величини (відносна похибка). Залежно від характеру їх прояву похибки діляться на систематичні, випадкові і грубі.
Систематична похибка - це складова похибка вимірювання, яка буває постійною, або закономірне змінюється при повторних вимі­рюваннях однієї й тієї самої величини. Систематична похибка Д нормується граничною похибкою Δc D- і середнім квадратичним відхиленням σ( Δс).
Основні причини виникнення систематичних похибок - похиб­ки інструментів або методу вимірювань, індивідуальні особливості експериментатора.

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.