Книжки по товарознавству

Міри лінійних і кутових величин

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Міра - це засіб вимірювань, призначений для відтворення вели­чини одного або декількох розмірів з необхідною точністю. Розріз­няють однозначні, багатозначні міри і набір мір.
Однозначні міри відтворюють фізичну величину одного розмі­ру. Багатозначні міри відтворюють декілька однойменних величин різного розміру (масштабні лінійки).
Набір мір - це спеціально підібраний комплект мір, які застосо­вуються не тільки окремо, а й у різних сполученнях а метою від­творення ряду однойменних величин різного розміру.
За конструктивними ознаками міри діляться на штрихові і кін­цеві.
Штрихові міри - пластини або диски, на площини яких нанесе­но штрихи. Розмір у штрихових мірах визначається відстанню між серединами штрихів. Штрихові міри довжини - це вимірювальні лінійки, складені метри, рулетки.
Вимірювальна лінійка виконується у вигляді сталевої стрічки; на її поверхні наносять одну або дві шкали з ціною поділки 0,5 або 1,0 мм.
Рулетка - це сталева стрічка, намотана на вісь циліндричного футляра. На поверхні стрічки нанесено штрихову шкалу. Рулетки виготовляють довжиною 1; 2; 5; 10; 20; 30 і 50 м. їх застосовують у різних галузях народного господарства, там, де не вимагається ви­сокої точності вимірювання.
Плоскопаралельні кінцеві міри довжини випускають у вигляді циліндричних стержнів або прямокутних паралелепіпедів - плиток, довжина яких визначається найкоротшою відстанню між вимірю­вальними поверхнями. Головна їх властивість - здатність притира­тися (рис.21.1), що забезпечується зчепленням молекул мастила, яким покривають міри. Сила зчеплення має найбільше значення при товщині масляної плівки до 0,02 мм. Абсолютно обезжирені міри з товстим шаром мастила не притираються.
За основний розмір кінцевої міри прийнято її серединну довжи­ну, тобто довжину перпендикуляра АВ, опущеного із середини вер­хньої вимірювальної поверхні на площину, до якої міру притерла нижня вимірювальна поверхня (рис.21.2).

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.