Книжки по товарознавству

Прилади для відносних вимірювань

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Прилади для відносних вимірювань використовуються для ви­значення малих лінійних розмірів, які не виходять за межі показань шкали вимірювальної головки. Ці прилади побудовано на перетво­ренні малих переміщень вимірювального стержня у великі перемі­щення показчика. Залежно від будови механізму ці прилади ділять­ся на важільні, із зубчастою передачею, з важільно-зубчастою пе­редачею, з важільно-гвинтовою передачею, з важільно-пружинною передачею.
Щоб визначити дійсний розмір деталі до відомого розміру міри додають або віднімають від нього - залежно від напряму зміщення стрілки від нульового штриха - відхилення.


Прилади із зубчастою передачею - це індикатори годинного ти­пу, які застосовуються в практиці технічних вимірювань.
На рис.22.17 зображено індикатор із зубчастою передачею.
Зубчаста рейка, нарізана на вимірювальному стержні 3 входить у зачеплення з шестернею z3 = 16, на осі якої жорстко закріплено шестірню z1=100. Під час вимірювання лінійним переміщенням стержня 3 повертають шестерні z1 і z3, які, в свою чергу, поверта­ють шестерню z4 = 10. На осі шестерні z4 закріплено стрілку індика­тора 7. На осі шестерні z2 = 100 нерухомо насаджено втулку з пру­жинним волоском 9 і малу стрілку 16, ця шестерня зчіплюється з шестернею z4 = 10. Пружинний волосок запобігає появі мертвого ходу, який негативно впливав би на стійкість показань стрілки 7 при обернено-поступальних рухах вимірювального стержня. Ви­мірюване зусилля, створюване пружиною 10, перебуває в межах в 80...200 Н. Переміщенню стержня 3 на 1 мм відповідає повний оберт стрілки індикатора 7. Цілі міліметри відраховуються за шка­лою 17 малою стрілкою 16. Похибки індикаторів годинного типу знаходяться в межах від ± 4,5 до ± 26 мкм.
Для розширення сфери застосування індикаторів застосовують різні підставки, стояки, штативи. Індикатори застосовують у таких приладах: індикаторні нутроміри, глибиноміри, різні вимірювальні прилади.
На рис.22.18 зображено схему вимірювання зовнішнього розмі­ру деталі за допомогою індикатора годинного типу.
Щоб виміряти радіальне биття деталі (рис. 22.19), її встановлюють у центрах або на призмі. Вимірювальний наконечник індикатора упи­рається у поверхню деталі у верхній її точці. Індикатору дають натяг в 1-2 оберти для того, щоб мати змогу фіксувати як позитивні, так і негативні (від'ємні) його показання. Встановлюють індикатор на нуль і повільно прокручуючи деталь на 360°, записують крайнє праве і крайнє ліве відхилення стрілки. Биття деталі дорівнюватиме різниці значень відхилень, взятих із своїми знаками.
Прилади з важільно-зубчастою передачею - це індикаторні ско­би, індикаторні нутроміри, важільні мікрометри, у конструкції яких поєднуються важільні і зубчасті передачі. Найпростішу схему та­ких приладів зображено на рис. 22.20. При переміщенні точки а важеля 1 зубчастий сектор повертає шестерню 2 і стрілку, яку при­кріплено жорстко на її осі. Пружина 4 притискає шестерню 2 до зу­бчастого сектору 5 і усуває мертвий хід.
Ціна поділки колової шкали важільно-зубчастих приладів 1, 2 і 10 мкм.


Індикаторний нутромір (рис. 22.21) призначається для вимірю­вання внутрішніх розмірів деталей відносним методом.

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.