Книжки по товарознавству

Засоби контролю зубчастих передач

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Точність роботи зубчастих передач залежить від багатьох пара­метрів (від профілю робочої поверхні зубів, кроку зчеплення, співвісності валів та ін.) і не може визначитися тільки точністю виго­товлення зубчастих коліс. Так, бічний зазор залежить від дійсних відхилень міжосьової відстані даної передачі. Контроль зубчастих коліс має велике значення для підвищення надійності і довговічно­сті зубчастих передач. Контроль зубчастих передач вимагає відпо­відної організації і спеціальних вимірювальних засобів. Залежно від призначення та етапів проведення контролю розрізняють прийма­льний, профілактичний і технологічний контроль зубчастих коліс і передач.
Приймальний контроль з'ясовує відповідність точності зубчас­тих коліс умовам роботи зубчастих передач. При контролі слід на­давати перевагу комплексним показника, які дають змогу встанови­ти сумарну похибку зубчастого колеса або передачі.
Профілактичний контроль застосовується для визначення гео­метричної і кінематичної точності зубообробних верстатів і зуборі­зного інструменту. Точність інструменту перевіряється після кож­ної заточки.
Технологічний контроль застосовують при налагоджуванні тех­нологічного обладнання і для з'ясування причин браку. Поелементно контролюють установчі технологічні бази показників, що дає повніше уявлення про хід і стан технологічного процесу.
Для кожної із трьох норм точності і для видів сполучення вста­новлено комплексні і поелементні показники. Зубчасті колеса конт­ролюють прилади для комплексних і прилади для поелементних перевірок.
Комплексний контроль кінематичної похибки проводиться на спеціальних приладах в однопрофільному зчепленні. Принцип здійснення контролю показано на рис. 23.11.


На ведучому валу 1 закріплено точне зубчасте колесо 2, з'єднане з точним зубчастим колесом з і зубчастим колесом 6, яке перевіряють. Зубчасте колесо закріплено на веденому валу 4. Пере­даточне число між зубчастими колесами 2 і 3 практично дорівнює постійному значенню. Зубчасте колесо 6 (яке потрібно перевірити) встановлено на порожнистій втулці 5, змонтованій концентрично з валом 4 і кареткою 7. Втулка може вільно повертатися відносно цього валу.
Якщо немає похибок, передаточне число між зубчастими коле­сами 2 і 6 також дорівнює номінальному значенню. Якщо похибки допущено, то синхронність обертання валу 1 і втулки 5 порушується, індуктивний датчик 1 самопишучий прилад фіксу­ють похибки на діаграмі.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.