Книжки по товарознавству

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Тарасова В.В.,Малиновський А.С.,Рибак М.Ф., Метрологія, стандартизація і сертифікація.Підручник/За заг.ред.В.В Тарасової.-К.:Центр навчальної літератури,2006.-264с.

У підручнику розглядаються різновиди методів, засобів і способів вимірювань в метрології, нормативно-правові, організаційні і методо­логічні основи стандартизації і сертифікації, як в Україні так і за її межами. Викладено новий матеріал, що з'явився станом на 2006 рік. Підручник базується на досвіді вітчизняної науки, новітніх досягнень багатьох країн світу» та їх національних організацій з метрології, стан­дартизації, сертифікації. Кожен розділ завершується рекомендованою літературою, термінологічним словником, запитаннями для самоконт­ролю, трьома модулями з завданнями для блочно-модульного контро­лю.