Книжки по товарознавству

Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць SI

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

В Україні (згідно статті б Закону України про метрологію та метрологічну діяльність) при вимірах застосовуються одиниці вели­чин Міжнародної системи одиниць, прийнятою Генеральною конфере­нцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією зако­нодавчої метрології. Найменування, позначення, правила написання і застосування одиниць величин, а також застосування на території держави, нарівні з ними, несистемних одиниць величин встановлює Уряд, за винятком випадків, передбачених актами національного зако­нодавства. Характеристики і параметри продукції, що поставляється на експорт, у тому числі засобів вимірів, можуть бути виражені в одини­цях величин, установлених замовником.
Системи одиниць фізичних величин. Питання про системи оди­ниць, принципи їх побудови, вибір раціональної системи одиниць ба­гаторазово обговорювалось метрологами, фізиками, та міжнародними організаціями.
Система одиниць - це сукупність незалежних і похід­них одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, яка створена таким чином, що співвідношення між: одини­цями визначаються рівняннями залежності, за винятком відносин між: одиницями вибраними незалежними. Система одиниць складається із основних, похідних та додаткових, системних та позасистемних, кратних та часткових, розмірних та без­розмірних. Сукупність основних та похідних одиниць називають сис­темою одиниць фізичних величин ОФВ (метр, кілограм, секунда, ам­пер, кельвін, кандела, моль). Якщо одиниці деяких розмірів установ­люють довільно, незалежно один від одного такі одиниці називають основними, а одиниці інших розмірів, що виражаються через основні -називають похідними. Одиниці величин, які не належать ні до основних, ні до похідних, називаються додатковими.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.