Книжки по товарознавству

Похибки вимірів і засобів вимірювальної техніки

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Поняття про похибки вимірювань, класифіка­ція похибок. Випадкові та систематичні похи­бки. Похибки вимірювань параметрів навко­лишнього середовища.
Процедура вимірювання складається з декількох основних етапів: прийняття моделі об'єкту вимірювання; вибір методу вимірю­вання; вибір засобів вимірювань; проведення розрахунків з метою об­рання числового значення результату вимірювання. Різного роду недо­ліки, властиві цим етапам, призводять до того, що результат вимірю­вання відрізняється від істинного значення вимірюваної величини. Величина, що характеризує відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної величини, називається похибкою ви­мірювання.

Ви бачите тільки 47% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.