Книжки по товарознавству

Врахування граничної похибки

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Гранична похибка є визначається за формулою:


Коефіцієнт ts є функцією вимірювань п та довірчої ймовірності Р (ts=fn,P) і визначається за таблицею розподілу Ст'юдента. Таким чином, довірчі межі, де із заданою довірчою ймовірністю знаходиться істинне значення виміряної величини X:

Як бачимо, результат вимірювання знаходиться у певних межах ±e і кількість вимірювань - множина. Межі відхилень дисперсії δx та середнього квадратичного відхилення x2 (при необхідності в деяких випадках) можна уточнити за допомогою x2 - розподілу Пірсона:

При проведенні великої кількості вимірювань середнє квадратичне відхилення відрізняється від значення Ця відмінність тим менша, чим більше п. Якщо кількість вимірювань невелика, тозна­чно відрізняється від
Диференціальна функція цього розподілу описується за форму­лою:

Де f = n-1- кількість степенів свободи; ζ- інтервал чисел (1, 2, 3...).
Значення δx середнього квадратичного відхилення результатів ви¬мірювань лежать в інтервалі (Sx1,Sx2) межі якого визначаються за формулами:

де g - мінімальна ймовірність, яка знаходиться в межах 0,003 — 0,1 для вимірювань з ймовірністю 0,9...0,997.
У технічних вимірюваннях (як лабораторних, так і виробничих) обчислення виконується з ймовірністю Р=0,95; в окремих випадках, коли експеримент неможливо повторити, приймають Р=0,99. Тільки в особливих випадках, якщо результати експерименту впливають на життя і здоров'я людей, слід брати Р=0,997.

Ви бачите тільки 45% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.