Книжки по товарознавству

Виявлення та виключення грубих похибок

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Наявність грубих похибок істотно спотворює як результат вимірю­вання, так і його довірчі межі. Ось чому вимірювання, передусім, по­винні бути організовані таким чином, щоб можливість появи грубих похибок була зведена до мінімуму. Необхідно об'єктивно оцінити, чи містить дане вимірювання грубу похибку, чи його відхилення є ре­зультатом випадкового, але цілком закономірного явища. Однак не можна інтуїтивно відкидати сумнівні результати спостережень, навіть якщо хоча б один з них суттєво відрізняється від інших.
Для виявлення грубих похибок результатів вимірювання існує де­кілька критеріїв, таких як: критерій Q,, Романовського, критерій 3S, критерій V та інші.
Для визначення грубих похибок при невеликому числі вимірювань п < 10 може бути використано критерій Q (цей критерій переважно використовують при обробці результатів хімічних та біологічних до­сліджень).
Критерій Романовського дозволяє визначити грубі похибки (при п —»оо) і використовується для обробки результатів вимірювань прак­тично усіх поширених методів вимірювання. Критерій 3S базується на порівнянні (Хі-Х) з потрійним середньо квадратичним відхиленням окремих результатів спостереження. Використання цього критерію обмежено через його наближену оцінку грубої похибки. Критерій ви­явлення грубих похибок (V) практично подібний до критерію Романов­ського. Розглянемо більш поширені критерії Q та Романовського.

Ви бачите тільки 43% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.