Книжки по товарознавству

Види стандартизації і стандартів

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Відповідно до специфіки стандартизації та змісту вимог, стандар­тизацію поділяють на такі види (рис. 2.1.1).


Міжнародна стандартизація - стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних органів всіх країн.
Регіональна стандартизація - стандартизація, участь в якій є до­ступною для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного регіону.
Національна стандартизація - стандартизація, яка проводиться на рівні однієї певної країни.
Галузева стандартизація - стандартизація, яка проводиться на рівні однієї конкретної галузі виробництва.
Комплексна стандартизація - це стандартизація, при якій здійс­нюється цілеспрямоване і планомірне встановлення і використання системи взаємопов'язаних вимог як до самого об'єкту комплексної стандартизації в цілому, так і його основних елементів з метою опти­мального вирішення конкретної проблеми.
Випереджувальна стандартизація - це стандартизація, при якій встановлюються підвищені вимоги відносно вже досягнутих на прак­тиці норм і вимог до об'єктів стандартизації, які, згідно прогнозів, будуть оптимальними в майбутньому.
Не слід змішувати поняття стандартизації і стандарту. Якщо стан­дартизація - це діяльність, то стандарт - це нормативний документ.
Стандарт - створений на основі консенсусу та ухвалений ви­знаним органом нормативний документ, що встановлює, для зага­льного і багаторазового користування, правила, настановні вказівки або характеристики різного виду діяльності чи її результатів і який є спрямованим на досягнення оптимального ступеня впорядковано­сті у певній сфері та доступним широкому колу користувачів. Види стандартів. Відповідно до специфіки об'єкта стандартиза­ції, складу та змісту вимог, встановлених для нього, для різних катего­рій нормативних документів з стандартизації розробляють стандарти таких ви дів (рис. 2.1.2)

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.