Книжки по товарознавству

Основні поняття та їх визначання

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Стандартизація - діяльність, що полягає у встановленні поло­жень для загального і багаторазового користування стосовно розв'я­зання існуючих чи можливих проблем і спрямована на досягнення оп­тимального ступеня впорядкованості за даних умов.
Національна система стандартизації— це система, яка визна­чає основну мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт із стандартизації.
Національна стандартизація — стандартизація, що проводиться на рівні однієї певної країни.
Об'єкт стандартизації— Об'єкт, що має бути застандартизованим.
Галузь стандартизації — сукупність взаємопов'язаних об'єктів стандартизації.
Сфера стандартизації - сфера діяльності, що охоплює взаємопо­в'язані об'єкти стандартизації.
Рівень стандартизації - географічно, політично чи економічно означений ступінь участі у стандартизації.
Нормативний документ — документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів.
Вид нормативного документа - певний складник розподілу до­кументів відповідно до специфіки об'єктів і аспектів стандартизації.

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.