Книжки по товарознавству

Правила позначення нормативних документів

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Познака нормативного документа складається з індексу, номера та року прийняття. Згідно ДСТУ 1.0-2003 установлено такі індекси доку­ментів:
для національного рівня:
«ДСТУ» - національний стандарт; «ДСТУ-П» - пробний стан­дарт;
«ДСТУ-Н» - настанова, правила, звід правил, кодекс усталеної практики, які не прийнято як стандарт.
«ДК» - державний класифікатор;
«ДСТУ-ЗТ» - технічний звіт. для інших рівнів:
«СОУ» - стандарт організації;
«ТУУ» - технічні умови, які не прийнято як стандарт;
«СТУ» - стандарт наукового, науково-технічного або інжене­рного товариства чи спілки.
♦ У познаці НД громадських організацій (окрім наукового, нау­ково-технічного або інженерного товариства чи спілки), зареєстрованих у Мінюсті України, як індекс рекомендовано застосовувати скорочену назву відповідної організації. Індекси інших документів у сфері стандартизації, а також документів інших суб'єктів стандартизації цей стандарт не встанов­лює; їх надають суб'єкти, які ухвалили ці документи.
♦ Для позначання проектів документів застосовують індекс відповідного документа, сполучений із скороченням слова «проект» -«пр», яке розміщують перед індексом. Приклад:
Проект національного стандарту матиме познаку прДСТУ, а державного класифікатора—прДК.
Установлені індекси нормативних документів не можна застосову­вати для позначання інших документів чи в скороченнях.
Правила надавання номера та позначання року:
> для національних НД - згідно з ДСТУ 1.5,
> для державних класифікаторів - згідно з ДСТУ 1.10,
> для технічних у мов - згідно з ДСТУ 1.3.
> для міжнародних чи регіональних стандарт, які приймаються через національний стандарт, - згідно з ДСТУ 1.7.
♦ У познаці НД інших суб'єктів стандартизації рекомендо­вано після індексу НД зазначати коди державних класифікаторів:
> групу згідно з ДК 009 (перші три цифри кодової познаки виду економічної діяльності);
> через дефіс - код суб'єкта стандартизації, якому належить пра­во власності на документ згідно з СДРПОУ;
> інші складники познаки НД установлюють згідно з ДСТУ 1.3 суб'єкти, які схвалили ці НД.
♦ Познаку не змінюють (не транслітерують) якщо у познаці чинного в Україні документа у сфері стандартизації використано по­знаку документа міжнародної чи регіональної організації (ISO, IEC, EN, ГОСТ чи іншої), а також якщо назву відповідного документа пере­кладено.

Ви бачите тільки 44% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.