Книжки по товарознавству

Європейські стандарти серії EN 29000 і EN 45000

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Європейські стандарти серії EN 29000 і EN 45000 регламентують розробку систем якості, оцінювання відповід­ності, сертифікації систем якості та акредитації органів з сертифікації.
Європейські стандарти EN 29001, EN 29002, EN 29003 є аналогами стандартів ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. В європейських країнах, що входять до складу Європейського союзу, національні стандарти з сис­тем якості створюють або безпосередньо на базі стандартів ISO серії 9000, або посилаються на стандарти EN серії 29000.
До складу європейських стандартів серії EN 45000 входять:
EN 45001. Загальні вимоги до діяльності випробувальних лабора­торій.
EN 45002. Загальні вимоги до оцінювання (атестації) випробува­льних лабораторій.
EN 45003. Загальні вимоги до органів з акредитації лабораторій.
EN 45011. Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції.
EN 45012. Загальні вимоги до органів з сертифікації систем якості.
EN 45013. Загальні вимоги до органів з сертифікації, що прово­дять атестацію персоналу.
EN 45014. Загальні вимоги до заяви постачальника про відповід­ність.

Ви бачите тільки 64% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.