Книжки по товарознавству

Стадії розробки міжнародних стандартів

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Схему розробки міжнародних стандартів наведено на прикладі ІЕС. В рамках системи IS0/IEC кожний ЇЇ член має право брати участь в роботі будь-якого міжнародного Технічного комітету або підкоміте­ту, створеного для розробки проектів стандартів у різних галузях.
Розробка міжнародних стандартів складається з таких стадій: по­передньої, пропозиції, підготовчої, обговорення запиту, затвердження і публікації.
Стадії проекту та документи щодо них додаються у таблиці 2.3.1.
Таблиця 2.3.1 Стадії проекту та документи що додаються


Попередня стадія. Найперше, з чого починає роботу технічна ко­місія (підкомісія), є систематичний огляд міжнародних стандартів. Всі види робіт виконуються на основі проектного підходу. Проект при­ймається для подальшої роботи у випадку відповідності його вимогам опису та прийняття проекту. Попередня стадія встановлюється для робочих одиниць (нових проектів), для яких неможливо визначити термін їх виконання, а також для визначення потреби у стандарті, ви­ходячи з ситуації в галузі.
Стадія пропозиції. Пропозицією нової робочої одиниці (NP) мо­жуть бути нові стандарти, нові частини існуючого стандарту, зміни існуючого стандарту або його частини, поправка існуючого стандарту або його частини, технічний звіт. Пропозиція заявляється у: націона­льній організації зі стандартизації, секретаріаті ТК або підкомісії, Раді з Технічного Управління та ін. Нова пропозиція пропонується у вигля­ді певної форми та приймається до розгляду коли за неї проголосували не менше п'яти р-членів технічної комісії.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.