Книжки по товарознавству

Порядок розроблення міждержавних стандартів

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Порядок розроблення міждержавних стандартів регламентується нормативними документами:
ДСТУ 3281-95. Державний стандарт України. Порядок розроблен­ня міждержавних стандартів.
ГОСТ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення
ДСТУ 1.2-2003. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів.
ГОСТ 1.5-2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.
ПМГ 03-93. Порядок реєстрації і підготовки до видання міждержа­вних нормативних документів з стандартизації.
КНД 50-013-93. Порядок укладання договорів на розроблення но­рмативних документів.
КНД 50-040-95. Порядок проведення експертизи та підготовки до затвердження проектів державних (міждержавних) стандартів та змін до них.
Ці нормативні документи встановлюють порядок розроблення, уз­годження, експертизи, редагування та видання міждержавних стандар­тів в Україні, їх вимоги є обов'язковими.
Загальні положення. Міждержавні стандарти розробляють згідно з планом державної стандартизації України (міждержавної частини). Технічне завдання (далі - ТЗ) розробляють згідно з ДСТУ 1.2-2003 (уз­годжується тільки з організаціями, що діють в Україні). Технічне за­вдання на розроблення стандарту слід узгоджувати з органами держа­вного нагляду, напрямки діяльності яких стосуються вимог стандарту. Проект міждержавного стандарту та пояснювальну записку до нього на всіх етапах розробляють російською мовою. З остаточною редакці­єю розробником надається і автентичний текст проекту міждержавно­го стандарту українською мовою. Вимоги до побудови, викладення та оформлення визначені ГОСТ 1.5, порядок узгодження і затвердження -ДСТУ 1.2, ГОСТ 1.0 та ДСТУ 3281, реєстрації ПМГ-03. Останню сторі­нку проекту стандарту виконують відповідно до додатка А. ДСТУ 3281. Пояснювальну записку оформляють згідно з ДСТУ 1.2. Нормативні посилання на ДСТУ та інші нормативні акти, затверджені органами державного нагляду України, в міждержавному стандарті не допускаються.
Стандарт отримує статус міждержавного за умови прийняття його Міждержавною радою із стандартизації, метрології, сертифікації (далі -МДР) а в галузі будівництва - Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в будівництві (далі-МНТКС).
Такий стандарт дістає позначення ГОСТ. Прийнятий ГОСТ видається російською мовою з автентичним текстом українською мо­вою. До переліку організацій (підприємств), яким проект стандарту буде направлений на відгук, залежно від об'єкта стандартизації та виду стандарту включають організації України з якими проект стандарту потрібно узгодити та головні організації (підприємства), що розробля­ють і виготовляють продукцію, яка є об'єктом стандартизації, за умо­ви, що вони не є розробниками стандарту.
Додатково розробник може включити до переліку організацій, яким стандарт має бути направлений на відгук, організації та підпри­ємства (за умови попередньої домовленості з ними) країн-учасниць Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації (далі - Угода), які виявили зацікавленість у стандарті, і секретаріат Міждержавного технічного комітету із станда­ртизації (далі - МТК), якщо він діє в іншій країні.
Якщо стандарт розробляє Міждержавний технічний комітет із стандартизації, секретаріат якого веде Україна, до переліку органі­зацій, яким стандарт буде направлений на відгук, розробник вклю­чає національний ТК країн-учасниць Угоди, що виявили зацікавле­ність у стандарті.

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.