Книжки по товарознавству

Національні системи стандартів

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Комплекси стандартів та нормоконтроль технічної документації. Система засадних основоположних стандартів. Система стан­дартів з якості. "Стандартизація послуг.
Національна система стандартизації спрямована на забезпечення реалізації єдиної технічної політики у сфері станда­ртизації, метрології та сертифікації, захи­сту інтересів споживачів продукції, по­слуг, взаємозамінності та сумісності про­дукції, її уніфікації, економії всіх видів ресурсів. Залежно від специфіки об'єкта стандартизації встановлено такі види ста­ндартів: основоположні (організаційно-методичні, загально технічні та терміно­логічні) стандарти; стандарти на методи (методики) випробовування (вимірюван­ня, аналізування, контролювання); стан­дарти на продукцію; стандарти на проце­си, на послуги; стандарти на сумісність продукції, послуг чи систем у їхньому спільному використовуванні; стандарти загальних технічних вимог.

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.