Книжки по товарознавству

Стандартизація безпеки праці і захист від шумового та вібраційного забруднення

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Захист від шумового забруднення. У сучасному світі в умовах науково - технічного прогресу шум став однією з форм фізичного (хвильового) забруднення природного середовища. Шумом прийнято вважати усі неприємні та небажані звуки чи їх сукупність, які заважа­ють нормально працювати, спіймати потрібну звукову інформацію та відпочивати. Він виникає внаслідок стиснення і розрідження повітря­них мас, тобто коливальних змін тиску повітря.
Шум - це хаотичне нагромадження звуків різної частоти, сили, висоти, тривалості, які виходять за межі звукового комфорту. Адаптація до нього практично неможлива. Шумове забруднення міст і сіл є однією з найактуальніших про­блем сьогодення. У зв'язку із зростанням кількості автомашин, індуст­ріалізацією міст, зростанням транспортної рухливості населення, рос­том технічного оснащення міського господарства розширюються кон­такти між техногенним середовищем міста і природного середовища. Сільські ландшафти, приміські території зазнають активного впливу шосейних доріг і залізниць, аеродромів, морських і річкових портів. До цих джерел шуму відносяться також залізничні вузли і станції, великі автовокзали і автогосподарства, мотелі і кемпінги, трейлерні парки, промислові об'єкти і великі бази будівельної індустрії, енергетичні установки.
Види шумів: постійний, непостійний, коливний, переривчастий, повітряний, структурний, імпульсний.
Одиницею вимірювання шуму є Бел - відношення діючого зна­чення звукового тиску до мінімального значення, яке сприймається вухом людини. На практиці використовується десята частина цієї фі­зичної одиниці - децибел (дБ)
Джерела шумів: всі види транспорту, промислові об'єкти, гучно мовні пристрої, ліфти, телевізори, радіоприймачі, музичні інструмен­ти, юрби людей і окремі особи.
З давніх здавен відома як негативна, так і позитивна дія шуму. Шум оточуючого природного середовища дорівнює 30-60 децибелам. До цього природного фону за сучасних умов додаються виробничі і транспортні шуми, рівень яких нерідко перевищує 100 децибел. За да­ними статистичної звітності підприємств промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку та будівництва кожен четвертий працівник працює у несприятливих умовах. Втрати суспільства від шуму сягають значних розмірів внаслідок випадків професійних за­хворювань, зростання їх частоти і тривалості, зниження продуктивнос­ті праці та якості продукції, підвищення аварійності.
Шум у виробничих умовах негативно впливає на працівника: послаблює увагу, посилює розвиток втоми, сповільнює реакцію на небезпеку. Внаслідок цього знижується працездатність та підвищу­ється ймовірність нещасних випадків. Шум справляє також шкідли­ву фізіологічну дію на людський організм, зумовлює професійні захворювання.
Шум шкідливий не лише для людини. Встановлено, що рослини під впливом шуму повільніше ростуть: у них спостерігається надмірне (навіть повне, що призводить до загибелі) виділення вологи через лис­тя; можливі порушення клітини; гинуть листя і квіти рослин, що роз­міщені біля гучномовця. Аналогічно діє шум на тварин: від шуму реа­ктивного літака гинуть личинки бджіл, самі вони втрачають здатність орієнтуватися, в пташиних гніздах тріщини в шкарлупі яєць; від шуму знижуються надої корів, приріст у вазі свиней, несучість курей; хворо­бливо переносять шум риби, особливо у період нересту; від коливань повітря, які утворюються звуками транзисторів не можуть піднятися у повітря жуки, джмелі та інші комахи.
Сто років тому шум на центральних магістралях великих міст не перевищував 60 дБ. Нині у великих містах є райони, де він навіть не буває нижче від 70 дБ (санітарна норма для нічного часу - 40 дБ). 60 -80% міського шуму створює автотранспорт. За даними спеціалістів шум у великих містах щоденно зростає на 1 дБ.
Дискомфортными вважаються райони над якими проходять траси польотів, оскільки створюється шум з максимальними і еквівалентни­ми рівнями відповідно 105-116 і 87-98 дБ, що значно перевищує гра­ничнодопустимі рівні. Шум від залізниці проникає на територію при­леглої житлової забудови і в 7,5 м від першої колії залізничного поло­тна максимальні рівні звуку при проїзді пасажирського електропотяга досягають 88 дБ, вантажного потяга - 90-93 дБ. За твердженнями фа­хівців Українського гігієнічного центру при МОЗ України, близько 40% загальної площі середньостатистичного міста (з населенням 750 тис жителів) непридатні для нормального проживання через надмірне акустичне забруднення. У містах з мільйонним населенням жителі ма­гістральних вулиць відчувають значне шумове навантаження яке в ряді випадків сягає 83-90 дБ, причому на 54,8-86,5% джерелом підвищено­го рівня шуму на територіях, що прилягають до будинків, на протязі доби становить 70 дБ від 7 години до 23 години і 60 дБ - від 23 до 7 години. Все це свідчить про необхідність зниження шумового забру­днення житлових районів сучасних міст до меж, які б відповідали са­нітарним нормам.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.