Книжки по товарознавству

Безпека праці і захист від інфрачервоного, ультрафіоле­тового та лазерного випромінювання

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Поняття випромінювання об'єднує різні за своєю фізичною приро­дою види випромінювання: радіоактивне, іонізуюче, оптичне тощо. Оптичний діапазон охоплює область електромагнітного випроміню­вання, до складу якого входять інфрачервоні, видимі та ультрафіолето­ві випромінювання. З боку інфрачервоних випромінювань оптичний діапазон межує з радіочастотним, а з боку ультрафіолетових - з іоні­зуючим випромінюванням.За способом генерації вони наближаються до теплового діапазону випромінювань (температурні випромінювачі починають генерувати УФ промені при температурі понад 1200°С), а за біологічною дією - до іонізуючого випромінювання. Подібність між ними полягає в тому, що всі вони характеризуються високою енергією, реалізують свою біологічну дію через ефекти іонізації, що в біологіч­них структурах призводить до загибелі клітин.
Система стандартів з захисту від інфрачервоного, ультрафіолетового та лазерного випромінювання
ГОСТ 12.1.031 -81 ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения.
ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения.
ГОСТ 12.4.123-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрас­ных излучений. Общие технические требования.
Захист від інфрачервоного випромінювання. Інфрачервоне ви­промінювання (14) - це частина електромагнітного спектру з довжи­ною хвилі 540 мкм - 760 нм. Джерела випромінювання 14 поділяються на природні та штучні. До природних 14 випромінювань належить природна інфрачервона радіація Сонця. Штучними джерелами 14 ви­промінювання є будь-які нагріті поверхні тіл (печі, ливарні, прокатні стани, авіаційний транспорт, зварювання тощо). Причому саме темпе­ратура і визначає інтенсивність теплового випромінювання Е (Вт-м"2). Інтенсивність теплового випромінювання можна оцінити за виразом:

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.