Книжки по товарознавству

Сутність та завдання сертифікації

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Предмет, об'єкт і завдання сертифікації.
Види, органи і функції системи сертифікації.
Загальна схема, правила та порядок проведення сертифікації. Тенденції розвитку діяльності України в галузі сертифікації.
В наш час сертифікація стала одним із важливих механізмів управління якістю, який дає можливість об'єктивно оцінити продук­цію, надати споживачу підтвердження її безпеки, забезпечити конт­роль за відповідністю продукції вимогам екологічної чистоти, а також підвищити її конкурентноздатність.
Сертифікація - це процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи по­слуга відповідають заданим вимогам.
Третя сторона - особа або орган, які визнані незалеж­ними від сторін, що беруть участь у розгляді певного пи­тання.
Дія третьої сторони, яка доводить, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу називається сертифікацією відповідності. Сертифікація - це гарантія, що виріб або товар відповідає відповідним вимогам і має задану якість. Сертифікація на відповідність є дія, яка проводиться з метою підтвердження через сертифікат відповідності або знак відповідності, що виріб чи послуга відповідають певним ста­ндартам або технічним умовам.

Ви бачите тільки 65% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.