Книжки по товарознавству

Види, органи і функції системи сертифікації

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

В загальному вигляді сертифікацію розділяють на само сертифіка­цію (заявника про відповідність) і сертифікацію третьою стороною. Зміст само сертифікації у тому, що виробник сам виконує всі функції і засвідчує такі дії спеціальним документом або знаком сертифікації. При таких діях споживач повинен бути забезпечений інформацією про методи випробувань на підприємстві. Сертифікація третьою стороною здійснюється системою органів, які не стосуються виробника, ні спо­живача продукції. Це офіційні центри (лабораторії) контролюючі ор­гани і національні організації зі стандартизації, метрології та сертифі­кації.
Види сертифікації. Сертифікація буває обов'язковою і добровіль­ною.
♦ Обов'язкова сертифікація в Україні, як і в зарубіжних країнах, насамперед розповсюджується на споживчі товари і підтверджує їх безпеку та екологічність. Продукція, що належить обов'язковій серти­фікації, включається в офіційний перелік, який є важливим докумен­том для всіх зацікавлених в сертифікації:
• споживачі розглядають перелік як джерело інформації про га­рантію своїх прав на придбання безпечних товарів, на вибір їх серед аналогів, що є у продажу;
• торгові організації отримують можливість обґрунтованого ви­бору при розміщенні замовлень;
• виробники, орієнтуючись на перелік, можуть своєчасно підго­туватись до проведення сертифікації на своєму підприємстві;
митні органи отримують відомості про об'єкти
• обов'язкового контролю при ввозі товарів на територію України;
сертифікаційні органи разом з номенклатурою товарів отри­мують можливість своєчасного забезпечення свого фонду норматив­ними документами необхідних стандартів;
• контролюючі органи можуть підготуватись до інспекційного контролю сертифікованої продукції, скласти плани та графіки робіт;
• технічні комітети з стандартизації, завдяки цій інформації, визна­чають об'єкти для стандартизації методів випробувань і установлення обов'язкових для сертифікації вимог на конкретні види продукції.
На основі Закону "Про захист прав споживачів" Держстандарт України, як національний орган з сертифікації споживчих товарів, встановив номенклатуру товарів, що підлягають обов'язковій сертифі­кації і включив у неї більш 70 видів продукції і деякі види послуг. Се­ред них: сільськогосподарська і харчова продукція, товари побутової хімії, вироби текстильної і легкої промисловості, електропобутові при­лади і радіоелектронна апаратура, медична техніка і прилади, автотра­нспортні засоби, спортивна і мисливська зброя, побутові нагрівальні прилади, побутова техніка. Перелік розповсюджується і на продукцію, що імпортується, про що проінформовані відповідними каналами офі­ційні органи зарубіжних країн.

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.