Книжки по товарознавству

Знак відповідності і правила його застосування

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Закон "Про захист прав споживачів" забороняє продаж товару, включаючи і імпортований, який підлягає обов'язковій сертифікації, не маркований у встановленому порядку знаком відповідності. Марку­вання товару знаком відповідності здійснюється у відповідності з "правилами застосування знаку відповідності при обов'язковій серти­фікації", діючим з грудня 1993 року. Цей документ відзначає, що мар­кування товару знаком відповідності необхідне виробнику, покупцю, державному інспектору, страховим компаніям:
♦ виробник зацікавлений в цьому для впевненості покупця в нале­жній якості свого товару. Знак відповідності надає і рекламі сертифікованого товару додатній імпульс;
♦ покупцю знак відповідності допомагає знайти небезпечний товар серед аналогів;
♦ органам з державного контролю і нагляду знак допомагає прийн­яти рішення на можливість реалізації продукції;
• страхові компанії вважають знак відповідності однією з гарантій безпеки товару.
Як відзначалось вище, кожна система сертифікації може зареєст­рувати свій знак відповідності. Якщо система сертифікації однорідної продукції складає основну частину системи УкрСЕПРО, вона також має право застосовувати вказаний знак. На добровільну сертифікацію цей знак відповідності не поширюється.
Щоб отримати право маркування сертифікованої продукції знаком відповідності, виробник разом з сертифікатом відповідності в органі з сертифікації отримує ліцензію, а якщо сертифікується одиничний ви­ріб - маркування робить сам орган з сертифікації.
Ліцензія видається від імені державного органу виконавчої влади, який за законодавством отримав права по організації сертифікації. Так, наприклад, у Системі сертифікації "Електрозв'язок" - від імені Держзв'язку України. Умови застосування знака відповідності вказу­ються в угоді, складеній між заявником (одержувач сертифікату) і ор­ганом з сертифікації (ліцензувачем).

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.