Книжки по товарознавству

Маркування товарів

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

В Україні функціонує Українська державна система сертифікації -УкрСЕПРО, яка перевіряє продукти та інші товари на відповідність стандартам, видає сертифікат відповідності який після цього дає право маркувати продукцію (рис. 3.2.1 а, б).


Рис. 3.2.1. Знаки, що підтверджують відповідність продукції
Маркування товарів першим знаком (рис. 3.2.1 а) підтверджує від­повідність міжнародному стандарту якості ISO 9000. Другий знак (рис.3.2.1 б) - є інформаційним знаком, що розповідає про склад про­дукту (продукт з радіопротекторними властивостями).
Існує дуже багато символів (знаків) маркування. Всі символи на рі­зноманітних товарах можливо об'єднати у такі групи:
♦ які засвідчують екологічну безпеку товару;
♦ які підтверджують відповідність стандартам якості та безпеки;
♦ інформаційні знаки (розповідають про склад продукту);
♦ інформація про правила користування (зокрема про те, що забороняється);
♦ терміни споживання, дії.
На міжнародному рівні продукція повинна бути позначена станда­ртом серії ISO 9000 "Управління якістю". Таки знаки ставлять в осно­вному на експортні товари. На продукти і товари внутрішньодержавного споживання ставляться знаки відповідності згідно з ДСТУ 2296-93 (рис.3.2.2).

Рис. 3.2.2. Знаки відповідності України
За вимогами Держстандарту України імпортні товари повинні су­проводжуватись інформацією українською мовою. Якщо така інфор­мація відсутня необхідно орієнтуватись у часто вживаних надписах: best before, a consommer de preference, avant le Mind, haetbar bis (Ende), consumir preferetemente antes de - краще вживати до; а такі, як - expiry date, validity вказують на термін зберігання; production date - дата ви­готовлення товару.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.