Книжки по товарознавству

Екологічна сертифікація і екологічне маркування

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Сутність, мета і об'єкти екологічної сер­тифікації. Екологічна сертифікація в за­хідноєвропейських країнах. Екологічне маркування.
У всьому світі зростає усвідомлення того, що життя і діяльність людини на Землі можливі в гармонії з природою. Несприятливе еко­логічне становище в багатьох регіонах планети примушує людей зай­матися проблемами збереження навколишнього середовища. Існуюча екологічна ситуація і тенденції її зміни, в більшості випадків, визна­чаються існуючою державною політикою в галузі охорони навколиш­нього природного середовища, промисловим виробництвом та госпо­дарською діяльністю взагалі. Основна причина незадовільного стану полягає в низькій ефективності механізмів екологічного контролю та управління на промисловому виробництві, які переважно засновані на адміністративних методах.

Ви бачите тільки 46% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.