Книжки по товарознавству

Екологічна сертифікація в західноєвропейських країнах

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

В західноєвропейських країнах екосертифікація достатньо широко розвинена. Вона доповнює звичайну сертифікацію і майже завжди но­сить обов'язковий характер.
Франція. У Франції екосертифікація сільськогосподарської проду­кції заснована в законодавчому порядку в 1960 р., на її основі введені екознаки як за видами продукції, так і в окремих виробників або спіл­ки виробників. Ці знаки отримали назву «червоні мітки» і були опуб­ліковані для інформування споживачів. Всі екознаки доповнюють на­ціональний знак відповідності NF. Принципи екосертифікації полягають в забезпеченні безпеки продукції для споживача та навколишнього середовища, відповідності європейській екосертифікації та обліку еко­логічної ситуації на ринках.
Основні правила екосертифікації Франції включають положення для споживачів проводити (по можливості) ко­нтроль на екологічність продуктів; до складу органу, який видає еко-сертифікати, обов'язково повинні входити споживачі і представники суспільних організацій з захисту навколишнього середовища; екосертифікація повинна охоплювати весь життєвий цикл продукції, яка сертифікується, та створювати економічну зацікавленість виробника в отриманні екосертифіката та ін. Накопичений досвід дозволив ввести єдину національну систему екосертифікації, девіз якої - споживачі не повинні знати все про шкідливість продукції, але вони мають право на абсолютну впевненість, що продукція зі знаком NF найбільш безпечна у всіх відношеннях.
Німеччина. В Німеччині роботи з екосертифікацій почалися в 1974 р. Через декілька років був заснований екознак - прообраз тепе­рішнього, відомого не менше в країні, «Блакитного янгола» (рис. 3.3.2).


Рис. 3.3.2. Екознаки: а) екознак "Блакитний янгол"; б) модифікований екознак "Блакитний янгол"; в) Екознак "Зелена крапка"
Розвиток екосертифікації з присвоєнням знака «Блакитний янгол» багато в чому пов'язаний з програмою ООНпо захисту навколишнього середовища. Продукція, маркована цим знаком, відповідає встановле­ній групі критеріїв, які гарантують її екологічну безпеку. Наприклад, автомобіль, який має екознак, обладнаний надійною системою очи­щення вихлопних газів.
Заслуговує на увагу процедура німецької екосертифікації. На по­чатковому етапі публічно представляється продукція, яка претендує на екознак. Федеральне бюро з навколишнього середовища створює ком­петентну комісію, яка аналізує відгуки, дає замовлення Німецькому інституту гарантування якості і сертифікацій на розгляд заявки про екосертифікацію. Технічні умови сертифікації розроблює Федеральне бюро з навколишнього середовища як центральний орган Системи.
В розгляді заявки беруть участь Німецький інститут гарантії якості і сер­тифікації, Федеральне бюро з охорони навколишнього середовища, Конференція німецької промисловості, асоціація торгівлі, експерти. За результатами розгляду заяви відпрацьовуються рекомендації для журі. Журі враховує результати всіх етапів, докази відповідності товарів виробника, відгуки організацій, призначених для участі в процедурі.
Екознаки, що раніше використовувалися лише в Німеччині, «Бла­китний янгол» та «Зелена крапка» (рис. 3.3.2), стали загальноєвропей­ськими. Досить розповсюджений екознак «Зелена крапка» застосову­ваний в системі заходів з попередження забруднення навколишнього середовища відходами. Такий знак на упаковці вказує на можливість її переробки, тому цивілізовані споживачі викидають упаковку, марко­вану «Зеленою крапкою», в спеціальні контейнери.
Інші екознаки інформують споживача про різноманітні екологічні характеристики товарів, що продаються, що нерідко слугує основним критерієм/їх вибору серед багато чисельни

Рис.3.3.3. Інформаційні екознаки
Під номерами рис.3.3.3 стоять: 1. Екознак "Дослідження на прида­тність товару для харчових продуктів". 2. Знак, що означає виконання виробником вимог із збереження. 3. Екознак Японської асоціації збе­реження навколишнього середовища. 4-5. Знак "Ресайклінг", що закли­кає здавати упаковку для вторинної переробки. 6. Екознак, який проставляється на папері, отриманому з вторинної сировини (США). 7. Знак небезпеки товару для навколишнього середовища.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.