Книжки по товарознавству

Оснач. Товарознавство

Оснач О.Ф Товарознавство: Навчальний посібник - Київ:Центр навчальної літератури,2004.-219 с.

У посібнику розкриті основні властивості, наведені класи­фікація, умови використання, принципи маркування, правила транспортування і зберігання товарів промислового призначення. Також підкреслюється значення вивчення курсу для студентів спеціальності "Маркетинг", визначено цілі, завдання і принципи товарознавства.

До кожного розділу курсу наведені контрольні питання і тести для самостійного визначення рівня засвоєння матеріалу.

Рекомендовано для студентів і викладачів економічних вузів, а також для фактичного використання у роботі з ринком.