Книжки по товарознавству

Предмет, цілі і завдання товарознавства

Оснач. Товарознавство

В умовах ринкової економіки вся діяльність суб'єктів ринку здійснюється навколо товару. Товар — основна фігура, ін­дикатор економічної сили і активності виробника. Від того, який товар пропонується споживачу, залежить економічний успіх ви­робника та посередника, що працює на ринку. Якщо товар є про­гресивним, надійним, якісним, конкурентоспроможним, відпові­дає сучасному рівню розвитку науково-технічного прогресу, то він завжди знайде споживача.
Цілями товарознавства як науки є вивчення споживчих влас­тивостей товарів, які визначають їхню споживчу цінність, якість і їхню конкурентоспроможність.
Знання основних споживчих властивостей та асортименту то­варів дає можливість суб'єктам ринку визначати потребу в них, займатися їх закупівлею і продажем, вирішувати питання заміни одних товарів на інші, визначати їх стан на ринку, а також залеж­ність попиту на них від зміни кон'юнктури, формувати цінову політику, визначати досягнення і перспективи науково-технічного прогресу у сфері виробництва і використання товарів.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.