Книжки по товарознавству

Класифікація, кодування і асортимент товарів

Оснач. Товарознавство

Класифікація — це розподілення товарів на окремі ка­тегорії по загальних і окремих, характерних для них ознаках. Цими ознаками можуть бути:
вихідні матеріали;
призначення;
конструкція;
спосіб виробництва.
Систематизація продукції тільки за одною ознакою називаєть­ся розподіленням на групи. Класифікація відрізняється від угру­повання і має кілька взаємопов'язаних ступенів розподілення.
Існує два методи класифікації — ієрархічний і фасетний. При ієрархічному методі послідовного розподілення множинності між класифікаційними групуваннями існує підпорядкована залеж­ність, яка будується на основі підпорядкування нижченаведених угруповань вищенаведеним.

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.