Книжки по товарознавству

Основні властивості промислової продукції

Оснач. Товарознавство

Властивості товару (продукції) об'єктивно проявля­ються при її виготовленні, оцінці, зберіганні, переробці, транспо­ртуванні, споживанні і експлуатації.
Від вихідних властивостей сировини і матеріалів залежить якість готових виробів, їх надійність та довговічність в експлуа­тації.
До основних властивостей продукції відносять:
• Фізичні (щільність, об'ємна маса, маса 1 м2, пористість, тем­пература плавлення, теплове розширення, термічна стійкість, во­гнестійкість, електропровідність, електричний опір, магнітна проникненість, звукопроникненість, акустичні властивості, колір, блиск й т. ін.).
Знання показників фізичних властивостей необхідно при ви­борі сировини і матеріалів для визначених цілей.
Хімічні (стійкість до кислот та лугів).

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.