Книжки по товарознавству

Чавун. Склад чавуну

Оснач. Товарознавство

До чорних металів належать: технічне залізо, чавун, сталь, хром, марганець.
Чавун — це сплав заліза з вуглецем (вміст його становить по­над 2 % за масою) та іншими елементами.
До складу чавуну входить також кремній (Si) — від 0,5 до 3,6% і марганець (Мn) — від 0,5 до 1,5%; фосфор (P) — 0,2% і сі­рка (S) — 0,1—0,2%. Кремній сприяє графітизації (виділенню графіту), марганець перешкоджає графітизації, але знешкоджує сірку, яка робить чавун крихким і є шкідливою домішкою. Фос­фор поліпшує рідиннотекучість і в розмірі 1% не знижує механі­чних властивостей.
Вуглець у складі чавуну може перебувати у вигляді хімічної сполуки з залізом — карбідом заліза, може бути у вільному стані, тобто у вигляді графіту, і може бути частково у вільному, частко­во у сполученому стані.
На властивості чавуну значною мірою впливає кількісне спів­відношення вмісту зв'язаного і вільного вуглецю, а також форма графітових включень.

Ви бачите тільки 43% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.